Start


Öppettider

Butiken: 10-17

Endast ett sällskap i taget (max 2 personer)

Lunch för avhämning: 11-14

Ring gärna och beställ för att minska trängsel.

0651-13331 (ankn. 3)

Välkomna!


Välkommen till Unitis hemsida!!


Vad roligt att du hittade hit, nu återstår det för oss att försöka behålla ditt intresse så att du fortsätter studera vår sida och på så sätt får en bra bild av vad Unitis är för något.


Unitis finns i Ljusdal i vackra Hälsingland och oss hittar du i byggnaden Röda kvarn på Norra järnvägsgatan 17.

Röda kvarn består av en U-formad byggnad, mittenhuset har anor från slutet av 1880-talet och var till en början ett Godtemplarhus – för att senare bli ombyggt till teater/biograf.


Unitis Café finns i den gamla teatern/biografen med en skaplig takhöjd och takmålningar samt målningar på sargen till läktaren, miljön är omtalad och många säger att –”detta måste vara Ljusdals mysigaste kafé”.

Stämningen i lokalen står vi för (till största del i alla fall) och inte sällan hör vi kunder säga –”det är så mysigt här och så trevlig stämning”.


I cafét finns också vår lunchservering som liksom kaffet sköts av vårt caféteam, den pampiga scenen tar vårt mediateam hand om, och här finns spel av olika slag, och mestadels musikunderhållning på eftermiddagar, kvällar eller kanske till kaffet.


I höger flygel finns vår butik och den kan du läsa mer om på annan plats, detsamma gäller både mediateamet och caféteamet.


Några stenkast från Röda kvarn finns Unitis vandrarhem, ett gammalt hemtrevligt hus i funkismodell som idylliskt ligger vid Kyrksjön, mer om vandrarhemmet kan du läsa på deras flik.

Som sagt, vi hälsar dig välkommen hit och vi hoppas att det besöket på vår hemsida också leder till att du besöker oss på plats.


Ps Om Du vill veta mer om Unitis så rekommenderar vi starkt att Du tar några minuter till och läser nästa stycke.Unitis – vad vi är, hur vi gör och vad det blir

Unitis är ett arbetsintegrerande socialt företag.

Arbetsintegrerande sociala företag ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från vandrarhem eller fastighetsservice till odling eller café.

Men till skillnad från andra företag har de arbetsintegrerande sociala företagen som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv - människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete.

Följande villkor gäller också för denna typ av företag:

De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.

De återinvesterar i huvudsak sina vinster i det egna företaget eller liknade verksamheter (Unitis återinvesterar alltid vinsten).

De kan sälja sina tjänster till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.

De tillhandahåller tillexempel tjänster som arbetsträning, bedömning av arbetsförmåga, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, Kommunen och andra offentliga aktörer, och får ersättning för detta.


I det arbetsintegrerande sociala företaget Unitis, finns också daglig verksamhet, enlig LSS § 9, 10.

De personer som kan ha rätt till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller: Personer inom autismspektrat, personer med intellektuella funktionsvariationer och utvecklingsvariationer samt personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.


Den dagliga verksamheten är indelad i följande team: Butik, Vandrarhem, Café/lunchrestaurang, och Media.

Teamens verksamhet bygger på deltagarnas intressen och förutsättningar, och nya deltagare kan således innebära flera team.

Ingen deltagare är för alltid bunden till ett team, utan man kan efter uppdateringar i deltagarens genomförandeplan ha sin dagliga verksamhet i annat eller i kombination med annat team.

Det händer att deltagare vill prova sina vingar som de skaffat sig på Unitis, i annat arbete – praktik inom främst andra serviceyrken i Ljusdal.


Arbetstiden är i grunden 09.00 – 17.00, men individuella arbetstider förekommer i hög grad utifrån önskningar och behov. Eftersom Unitis har en stor scen, förekommer regelbundet också kvällslig verksamhet vid olika scenframträdanden.

Likaså kan daglig verksamhet ske på helger då vi i perioder har öppet lördagar och söndagar.


Vi nämnde tidigare att Unitis utgår ifrån den kooperativa tanken samt kooperativa principer och värderingar i kombination med personliga genomförandeplaner, vilket gör att det finns ett stort mått av medbestämmande och delaktighet, inte sällan kommer deltagare med idéer om hur vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Ljusdals kommun köper platser vad gäller daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen har periodvis platser vad gäller arbetsträning, språkinlärning och bedömning av arbetsförmåga, Samhall har i överenskommelse med Unitis placeringar när det gäller personer med 25 % arbetsförmåga, praktikplatser finns för elever från lämpliga gymnasieprogram.

Företagsformen är ekonomisk förening med en representativ styrelse.

Unitis bygger sin verksamhet utifrån gällande lagar, anvisningar och föreskrifter som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete.


Vi använder kooperativa metoder (principer och värderingar) och naturligtvis en människosyn grundad på humanistiska principer med återkommande diskussioner kring detta, inklusive människovärde - som också visar sig i mötet mellan deltagare och mentor.

Samt, med det antal mentorer och deras kompetens och erfarenheter som behövs, och i väl fungerande lokaler med inkluderande dagliga aktiviteter.

En viktig del av vår kompetens säjer att de allra flesta av oss människor, vill finnas i ett socialt sammanhang där möten skapas, samtal vävs ihop och kontakter blir.

Men dessutom att vi har en roll som gör att vi känner att vi är till nytta för andra på något sätt, det kan vara genom arbete, samtal, deltagande eller bara genom sin personlighet och sitt bemötande – för att ta några exempel.

Vi vill också kommunicera och bli kommunicerade med, på ett språk som alla förstår och känner full delaktighet i, det blir ett bevis på att ”jag” existerar och finns till i vardagen.

Man kan väldigt kortfattat säja det handlar om att inte göra skillnad utan att vara mänsklig.

Vi måste förstå att de allmänmänskliga behoven finns hos alla – inte ens en gnutta av dem försvinner bara för att du eller jag har en funktionsvariation av något slag, snarare tvärt om, de blir större eftersom grunden av erfarenheter och möten i vid bemärkelse riskerar att bli mindre på grund av min eller din funktionsvariation.

Samtliga team på Unitis har någon koppling till alla dem som finns utanför = samhället, just för att skapa möjligheter till nya möten, nya kontakter, nya erfarenheter.

En realitet som underlättar detta är att vi inte finns ”i en annan del” av Ljusdal utan i centrum av Ljusdal.

Unitis startades för 20 år sedan, vi har under de åren skaffat oss massor av kunskaper och erfarenheter, men också gjort en del misstag, om Du nu som läser detta (och har orkat läsa ända hit) känner att ”-det där verkar ju intressant”, så vänta inte!

Hör av Dig till oss så berättar vi mer, eller kanske kommer överens om ett studiebesök.Välkommen till Unitis!

HÄR HITTAR NI OSS

UNITIS Röda Kvarn


Öppettider

Måndag - Fredag: 10:00 - 17:00


Norra Järnvägsgatan 17

827 31 Ljusdal

0651-13331

www.unitis.se